Rezerwacje na skoki tandemowe

 Jeśli chcesz dokonać rezerwacji na skok tandemowy wypełnij formularz


Przypominamy:
Zabierz ze sobą ważny voucher na skok a także wygodny strój i obuwie sportowe do skoku, a w chłodne dni cieplejszą odzież i rękawiczki.
Waga pasażera tandemu nie może przekraczać 100kg!
Pasażer tandemu nie może być pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych o podobnym działaniu.
Jeśli skok będzie wykonywać osoba niepełnoletnia wymagana jest zgoda obojga rodziców lub prawnych opiekunów podpisana w naszej obecności.
Jeśli nie jest to możliwe zgodę na skok musi poświadczyć notariusz.
Jeśli masz pytania zadzwoń na naszą infolinię pod nr 6666 44 999
Do zobaczenia na lotnisku.